For å finne historisk postjournal og møtekalender/-dokumenter til og med 21.10.2019, gå inn på adressen under:

http://historisk-innsyn.tromso.kommune.no/

Brann og redning har egen postliste for branntilsyn
Godkjente arbeids varslingsplaner og gravesøknader graving i Tromsø kommune
Kontrollutvalget har egen nettside der du finner møteplan, protokoller og sakslister 

råd og utvalg